İlk Siparişinize Özel 150 TRY İndirim Fırsatını Kaçırmayın! İndirim Kodu: MET150
Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı :

Ünvanı : Metbi.net

Bildirim İçin: [email protected]

1.2. Alıcı :

www.metbi.net Sitesi üzerinden gerçekleştirilen Web Tasarım ve Yazılım Hizmetlerini alarak ödemesini sistem üzerinde belirtilen ödeme yöntemlerinden herhangi birisiyle tamamlamış olanlar.

 

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.metbi.net internet sitesinden elektronik ortamda siparişini www.metbi.net web sitesinden yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı ile ilgili bilgileri, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına (www.metbi.net) sitesinde uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.metbi.net web sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan Hizmet/Hizmetlerin cinsi ve türü, içeriği, süresi, verilme biçimi, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi bedelini geri ödemeksizin iptal eder.

 

Alınan Hizmet /Hizmetler :

Adı , Kodu : ; … içeriği

Toplam Satış Bedeli : …. -TL

Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

Teslim Edilecek Kişi :

Telefon Numarası :

Teslim Edilecek Adres :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

 

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.metbi.net web sitesinden alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

 

Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.metbi.net sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı ,Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

www.metbi.net‘ den kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da Banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 48 saat içerisinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi Satıcı ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

 

Alıcı, www.metbi.net internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu olan Eğitim ,Danışmanlık ve Anlaşma Neticesinde bildirilen temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli, sunulma koşulları ve masrafları vs. satışa konu olan hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı ile ilgili bilgilendirildiğini ve bu hakkın ne durumlarda kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

 

Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, hizmet alım talimatlarının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.metbi.net  sipariş/ödeme/ürün detayları/açıklamaları okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, işbu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen mücbir sebep(ler) vuku bulmadıkça ,satın aldığı hizmeti iptal edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, onaylandıktan sonra Alıcıya onay bilgisi içeren e-mail gönderilir.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. Satıcı ;İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin veriliş tarihini değiştirebilir.

 

Ödeme:

www.metbi.net ‘de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır.

 

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü Satın alınan hizmetin verilmesi :

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, Alıcı ;içeriğini www.metbi.net ‘den okuyup, satın almış olduğu hizmetin veriliş yeri, tarihi ile ilgili ,sistemde belirtmiş olduğu e-mail adresi aracılığıyla bilgilendirilir.

Metbi.net üzerinden satın alacağınız hizmet hazır yazılım ise, satın alım sonrasında bu yazılım teslimatı müşteri paneli üzerinden yapılır. Ayrıca bu yazılım müşterinin e-posta hesabına ayrıca indirme linki gönderilerek de TESLİM yapılır.

ALICI, sipariş esnasında SİPARİŞ NOT bölümüne FTP ve HOSTİNG bilgilerini eksiksiz ve tam şekilde iletmiş ise ÜCRETSİZ kurulum tarafımız gerçekleştirilir. Satın alınan hizmetin yazılım olması sebebiyle ALICIYA TESLİMİ ile birlikte müşterinin cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

Teslimat:

Alıcının www.metbi.net ‘den satın aldığı hizmeti, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren, Satıcı tarafından, Alıcıya verilecek olan teknik destek süresi 10 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre alıcının ve satıcının uygunluğuna göre karşılıklı mutabakata varılarak uzatılabilir.

Lisans Politikası:

Yazılımlarımız domain lisanslıdır. Bu sebeple her domain için tek lisans şekilde satılmaktadır. Yazılımlarımızda tema kodlarımız açık kaynak kod, panel ve sistem kodlarımız kapalı kaynak koddur. Lisans güvenliği açısından panel ve sistem kodlarımız açık kaynak kod olarak açılmaz.

Full lisans satışı veya tüm kaynak kodları ile birlikte satış bulunmamaktadır.

Transfer/Devir Politikası:

Satın almış olduğunuz lisansın üyeliğinizden, farklı bir üyeliğe transferi/deviri ücretsiz olarak yapılmamaktadır. Devir ücreti yazılımın güncel ücretinin %20 (yüzde yirmi) oranını kapsamaktadır.

 

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü Ürün İade:

 

Alıcı, işbu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen mücbir sebep(ler) vuku bulmadıkça, satın aldığı hizmeti iptal/iade edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Bildirimin yapılacağı adres: [email protected] - [email protected]

Yazılımlarımızın domaine lisanslanması ve dosya teslimi şeklinde olması sebebiyle iade ve değişim söz konusu olmamaktadır.

 

Bu nedenle DEMO SUNUMLARININ İNCELENEREK SİPARİŞ OLUŞTURULMASI RİCA OLUNUR. İşbu sözleşmenin TESLİMAT başlıklı bölümünde belirtildiği üzere, yazılım herhangi bir şekilde müşteriye ulaşmamışsa, koşulsuzca satış işlemi iptal edilebilir ve sipariş tutarı kredi müşteri hesabına yüklenir.

 

 

Madde 10- Değişim Hakları:

Tek lisans olarak satış yaptığımızdan dolayı lisans değişimleri ücretsiz olarak yapılmamaktadır. Satın almış olduğunuz yazılımı sipariş verirken yazılan domaine lisanslanmaktadır. Bunun haricinde aynı yazılımı başka bir domainde kullanmak için yeniden sipariş geçilmesi gerekmektedir.

Ücretsiz lisans değişimleri ise ancak şu şartlar sağlanırsa yapılmaktadır;

1-) Yazılımı örnek olarak metbi.net için aldınız fakat sonradan metbi.net.tr yada metbi.com diye domaininizi değiştirilmesi halinde; domain ismi aynı, uzantı farklı olduğu durumlarda ücretsiz lisans değişimi yapılmaktadır.

2-) Domainler arasında benzerlik var ise lisans değişimi ücretsiz yapılır. Örnek: metbi.net için lisans aldınız daha sonra bimet.net olarak domain isminizi değiştirdiniz. Bu tarz durumlarda lisans değişimi ücretsiz yapılmaktadır.

Diğer durumlarda lisans değişimi ücretsiz yapılamamaktadır.

 

Madde 11- Garanti

www.metbi.net sitesinden satın alınan hizmetler, şirketin garantisi altındadır. Karşılıklı belirtilen zaman(lar)da ilgili hizmetin verilecektir.

Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

 

Madde 12- Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

 

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca Satıcı tarafından standart hizmet/hizmetler ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.

 

Madde 13- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Powered by WISECP
Top